โซล่าเซลล์ รับติดตั้งโซล่าเซลล์ ทั่วประเทศ

จำหน่ายและติดตั้ง อุปกรณ์โซล่าเซลล์

Opening Hour
 ติดต่อได้ตลอด 24 hr

Hotline
095-529-4569

โซล่าเซลล์ 100 kW ราคา ประหยัดและคุ้มค่า

โซ ล่า เซลล์ 100 kw ราคา

สวัสดีครับทุกท่าน ผมเป็นนักเขียนบทความที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการใช้พลังงานทดแทน ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโซล่าเซลล์ขนาด 100 kW ที่มีราคาประหยัดและคุ้มค่าต่อการใช้งานในประเทศไทย

โซล่าเซลล์ขนาด 100 kW เป็นระบบการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่มีความสามารถในการให้พลังงานได้มากและต่อเนื่องช่วงเวลายาวนาน เป็นที่นิยมใช้กันในอาคารสำนักงาน โรงงาน ห้างสรรพสินค้า และสถานที่อื่นๆ ที่ต้องการการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้เอง

สิ่งที่ควรจำ:

 • โซล่าเซลล์ 100 kW เป็นระบบการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่
 • ราคาโซล่าเซลล์ 100 kW มีความเป็นราคาประหยัดและคุ้มค่า
 • การใช้โซล่าเซลล์ 100 kW สามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้าได้
 • มีความเหมาะสมในการติดตั้งและใช้งานในอาคารสำนักงาน โรงงาน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
 • สามารถขอรับสิทธิยกเว้นภาษีได้จากกรมอุตสาหกรรม 3 ปี

ราคาโซล่าเซลล์ 100kw

โซล่าเซลล์ 100kw คือการลงทุนที่มีความเหมาะสมสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการการผลิตไฟฟ้าในปริมาณมาก โดยเฉพาะในอาคารหรือโรงงานซึ่งต้องการพลังงานสะอาดและประหยัดต้นทุนในการใช้งานระยะยาว

อย่างไรก็ตาม, ราคาโซล่าเซลล์ 100kw มีความแปรปรวนตามตลาดและราคาวัตถุดิบ ดังนั้นเวลาที่คุณต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์ 100kw ราคาจะขึ้นอยู่กับระดับความต้องการของลูกค้าและจำนวนวัตต์ที่ต้องการติดตั้ง

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์ 100 kW ราคา 30 บาท/Watt ค่าติดตั้งโซล่าเซลล์ 100kw จะเท่ากับ (100 kW หรือ 100,000 Watt x 30 บาท) = 3 ล้านบาท

ตารางเปรียบเทียบราคาโซล่าเซลล์ 100kw

ยี่ห้อ ราคา (บาท/Watt) ราคารวม (บาท) โปรโมชั่น
Solar Power 35 3,500,000 จัดส่งฟรี
Sun Energy 40 4,000,000 ส่วนลด 10% สำหรับลูกค้าครั้งแรก
Green Solar 32 3,200,000 รับประกันราคาติดตั้งไม่เกิน 3 ล้านบาท

ราคาโซล่าเซลล์ 100kw อาจมีโปรโมชั่นหรือส่วนลดเฉพาะเวลา ดังนั้นควรตรวจสอบกับผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายเพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและราคาล่าสุด

ระยะเวลาคืนทุนโซล่าเซลล์ 100kw

เมื่อมีการติดตั้งโซล่าเซลล์ 100kw ราคาจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาคืนทุนของระบบนั้นๆ ระยะเวลาคืนทุนของโซล่าเซลล์ 100kw สามารถดูได้จากการคำนวณจุดคุ้มทุน (Break-even Point) ซึ่งเป็นจุดที่รายรับและรายจ่ายเท่ากัน หลังจากที่รายรับสูงกว่ารายจ่าย โดยในกรณีของโซล่าเซลล์ 100kw ระยะเวลาคืนทุนส่วนใหญ่อยู่ที่ 6-10 ปีกว่าแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ 100kw ดังต่อไปนี้:

 1. พื้นที่ติดตั้ง: ขนาดและพื้นที่ของพื้นประกอบการติดตั้งโซล่าเซลล์ 100kw สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพและระยะเวลาคืนทุนของระบบได้
 2. องค์กรผู้ให้บริการ: การเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการติดตั้งโซล่าเซลล์ 100kw สามารถส่งผลต่อระยะเวลาคืนทุนของระบบได้
 3. ปริมาณแสงแดด: ปริมาณแสงแดดที่มีตลอดปีในพื้นที่ที่ติดตั้งโซล่าเซลล์ 100kw เป็นปัจจัยที่สำคัญในการคำนวณระยะเวลาคืนทุน
 4. ราคาการซื้อซัพพลาย: ราคาการซื้ออุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการติดตั้งโซล่าเซลล์ 100kw สามารถส่งผลต่อระยะเวลาคืนทุนของระบบได้

ดังนั้น การคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงระยะเวลาคืนทุนของระบบโซล่าเซลล์ 100kw ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ตัวอย่างเส้นกราฟการคืนทุน:

ปี รายได้(บาท) รายจ่าย(บาท) ผลกำไรหรือขาดทุน(บาท)
1 100,000 150,000 -50,000
2 150,000 120,000 30,000
3 200,000 110,000 90,000
4 220,000 100,000 120,000
5 240,000 90,000 150,000

จากตัวอย่างกราฟการคืนทุนข้างต้น เราสามารถสังเกตได้ว่าระบบโซล่าเซลล์ 100kw ใช้เวลาประมาณ 3 ปีในการคืนทุน และหลังจากระบบคืนทุนแล้ว ระบบจะมีผลกำไรต่อปี มอบประโยชน์ในระยะยาวเพิ่มขึ้น

ระยะเวลาคืนทุนโซล่าเซลล์ 100kw

การลงทุนในโซล่าเซลล์ 100kw

การลงทุนในโซล่าเซลล์ 100kw เป็นการลงทุนที่มีความสำคัญในการพัฒนาพลังงานทดแทนและลดการใช้พลังงานที่มาจากแหล่งพลังงานที่มีส่วนร่วมในการเกิดเป็นภาวะที่มลายไปในอนาคต

โซล่าเซลล์ 100kw เป็นขนาดที่เหมาะสำหรับการใช้ในธุรกิจเล็กและกลาง เช่น โรงงานอุตสาหกรรมเล็ก ๆ และโรงแรมที่มีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์

โดยการลงทุนในโซล่าเซลล์ 100kw นั้นเน้นคุณภาพในการเลือกใช้วัสดุและเทคโนโลยีที่ให้ประสิทธิภาพสูง สนับสนุนให้ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงและทนทานต่อสภาวะอากาศต่าง ๆ

คุณสมบัติ รายละเอียด
ความเป็นมาตรฐาน ต้องมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับและรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001, ISO 14001
ประสิทธิภาพ ควรมีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 20-25%
ความแข็งแรง ต้องมีความแข็งแรงที่สามารถทนทานต่อสภาวะอากาศต่าง ๆ เช่น การทนทานต่อลมแรง และการกันน้ำได้ดี

การลงทุนในโซล่าเซลล์ 100kw สามารถช่วยลดต้นทุนพลังงานในระยะยาวและช่วยประหยัดเงินในการใช้พลังงานจากแหล่งที่มีมลพิษ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจและองค์กรมีการดำเนินงานที่เป็นสิ่งมีชีวิตมากยิ่งขึ้น

หากคุณกำลังค้นหาวิธีการลดต้นทุนพลังงานและทำสิ่งดีต่อสิ่งแวดล้อม การลงทุนในโซล่าเซลล์ 100kw คุณภาพดีอาจเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหา

BOI ช่วยยกเว้นภาษี

ในประเทศไทยนั้น เมื่อคุณลงทุนในโครงการโซล่าเซลล์ 100kw คุณสามารถขอรับสิทธิยกเว้นภาษีจากกรมพัฒนาธุรกิจเพื่อสิ่วิท หรือ BOI ได้ถึงร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการเป็นเวลา 3 ปี

ประเภทการลงทุน สิทธิพิเศษ
โครงการโซล่าเซลล์ 100kw รับสิทธิยกเว้นภาษี 50% ของมูลค่าโครงการ ระยะเวลา 3 ปี
โครงการอื่นๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ BOI

BOI เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการลงทุนในประเทศ และมีโปรแกรมส่งเสริมการลงทุนเฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ในที่นี้คือ โครงการโซล่าเซลล์ 100kw ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและการลดอัตราการใช้พลังงานอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อม

BOI ช่วยยกเว้นภาษีโซล่าเซลล์ 100kw ทำให้ผู้ลงทุนได้รับประโยชน์ทางภาษีมากขึ้น และสนับสนุนให้ธุรกิจพลังงานทดแทนสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค่าทดแทนจากการใช้โซล่าเซลล์ 100kw

โดยทั่วไปการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จะมีระยะคืนทุนเฉลี่ยที่ 6-10 ปี เป็นหลักการที่ใช้ในการประมาณการเมื่อหาค่าคืนทุนโดยรวมของการลงทุนแผงโซลาร์เซลล์ 100kw ที่ติดตั้งในที่พบทางธุรกิจ ราคาโซล่าเซลล์ 100kwส่วนใหญ่อยู่ในระดับความสูง คู่กับมิติของระบบที่ใหญ่ ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาที่นานกว่าเวลาที่ใช้ในระบบที่เล็กลงด้านค่าติดตั้ง โดยค่าทดแทนโซล่าเซลล์ 100kwจะเป็นอัตราส่วนความคืบหน้าในการคืนทุนที่ได้รับจากการใช้งานโซล่าเซลล์นั้น

การคิดค่าทดแทนสามารถทำได้โดยนำรายได้ตลอดราคาโซล่าเซลล์ 100kwการขายกระแสไฟฟ้าคืนเข้าสู่ระบบ แล้วหักออกกับค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบ ค่าหมดจดทะเบียนของโครงการ ถอดลิ้นชักงบประมาณเงินงบกู้ ค่ากำไรสุทธิจากการลดค่าใช้จ่ายในการไฟฟ้า และ
ค่าปรับลดปริมาณที่เหลืออยู่

ตารางด้านล่างนี้แสดงตัวอย่างการคำนวณค่าทดแทนจากการใช้โซล่าเซลล์ 100kwโดยนำเสนอผลลัพธ์จากการประมาณการตามปัจจัยที่สำคัญของโครงการที่ขึ้นอยู่กับความถูกต้องของข้อมูล ดังต่อไปนี้:

ปัจจัยที่สำคัญ ค่าทดแทน (บาท)
ราคาติดตั้ง (ต่อวัตต์) 30
ขนาดระบบ (กิโลวัตต์) 100
ระยะเวลาคืนทุน (ปี) 6-10

ข้อดีและข้อเสียของโซล่าเซลล์ 100kw

โดยทั่วไปโซล่าเซลล์มีข้อดีและข้อเสียสำหรับผู้ใช้งาน

ข้อดีของโซล่าเซลล์ 100kw:

 • เป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
 • ช่วยลดการใช้พลังงานที่เป็นมลพิษ
 • ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า
 • สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่ไม่สะดวกในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้า

ข้อเสียของโซล่าเซลล์ 100kw:

 • มีราคาค่าติดตั้งที่สูงกว่าการใช้แหล่งพลังงานอื่น
 • จำเป็นต้องมีพื้นที่ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในขนาดใหญ่
 • ขึ้นอยู่กับแสงแดดเพื่อการผลิตพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ต้องการการบำรุงรักษาเพื่อให้โซล่าเซลล์ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ข้อดี ข้อเสีย
เป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม มีราคาค่าติดตั้งที่สูงกว่าการใช้แหล่งพลังงานอื่น
ช่วยลดการใช้พลังงานที่เป็นมลพิษ จำเป็นต้องมีพื้นที่ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในขนาดใหญ่
ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับแสงแดดเพื่อการผลิตพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่ไม่สะดวกในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้า ต้องการการบำรุงรักษาเพื่อให้โซล่าเซลล์ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ข้อดีและข้อเสียของโซล่าเซลล์ 100kw

เอกสารและการรับรองที่เกี่ยวข้องกับโซล่าเซลล์ 100kw

เมื่อคุณติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 100kw ที่โรงงานของคุณ คุณคงต้องจัดหาเอกสารและรับรองที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งนี้ เพื่อให้คุณมีความมั่นใจในคุณภาพและผลการทำงานของระบบโซล่าเซลล์ของคุณ

เอกสารและการรับรองเหล่านี้เป็นหลักฐานและประกันคุณภาพแท้ที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้รับบริการ ซึ่งองค์กรและบริษัทผู้ผลิตและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์จะให้คุณกับเอกสารและการรับรองที่ตรงตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดทางกฏหมาย

เอกสารเหล่านี้สามารถประกอบไปด้วย:

 • ใบรับรองคุณสมบัติ (Product Certification)
 • ใบรับรองจากหน่วยอนุญาต (License Certification)
 • รายงานการทดสอบและการประเมินคุณภาพ
 • ใบรับรองสิทธิบัตร (Patent Certification)
 • รายละเอียดของผู้ผลิตและติดตั้ง (Manufacturer and Installer Information)
 • รายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันและบริการหลังการขาย (Warranty and After-sales Service Details)

เอกสารและการรับรองที่เกี่ยวข้องกับโซล่าเซลล์ 100kw มีความสำคัญที่มาก เนื่องจากมันทำหน้าที่เป็นหลักฐานที่ยืนยันถึงคุณภาพและการปฏิบัติตามมาตรฐานของระบบโซล่าเซลล์ ทำให้คุณเชื่อในการลงทุนของคุณและให้ความมั่นใจว่าระบบจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเวลานาน

นอกจากนี้ การรับรองเหล่านี้ยังเป็นประกันการได้รับสิทธิโครงการอนุมัติด้านภาษี การได้รับสิทธิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการพลังงาน หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและทำให้โครงการคืนทุนได้เร็วขึ้น

การตรวจสอบเอกสารและการรับรองที่เกี่ยวข้องกับโซล่าเซลล์ 100kw เข้ากับผู้ขายหรือบริษัทรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ คือขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จของโครงการในอนาคต

ด้วยการรับรองและเอกสารที่ครบถ้วน คุณจะมั่นใจว่าระบบโซล่าเซลล์ 100kw ของคุณจะมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการทำงาน และจะสามารถให้ผลในการประหยัดพลังงานและเงินสำหรับคุณในระยะยาว

สรุป

หลังจากที่ได้ทำการสะสมข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจากกลุ่มแห่งทุนและตลาดโซล่าเซลล์ 100kw ต่าง ๆ แล้ว ฉันพบว่าโซล่าเซลล์ 100kw เป็นตัวเลือกที่มีความสมเหตุสมผลในการลงทุนในระยะยาว ซึ่งมีข้อดีหลายอย่างที่น่าสนใจ

โซล่าเซลล์ 100kw เป็นทางเลือกที่แสวงหาได้สำหรับพื้นที่ใหญ่ เช่น โรงงาน ห้างสรรพสินค้า หรืออาคารพาณิชย์ โดยสามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าและลดการใช้งานพลังงานที่เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ การลงทุนในโซล่าเซลล์ 100kw ยังได้รับการส่งเสริมจากนโยบายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษีเพิ่มเติม มียอดเงินก้อนเก้า รับได้ยกเว้นภาษีถึง 50% ของมูลค่าโครงการเป็นเวลา 3 ปี

FAQ

ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงานกี่ปีคืนทุน คิดอย่างไร มีปัจจัยใดเกี่ยวข้องบ้าง?

การคืนทุนของระบบโซล่าเซลล์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ราคาการติดตั้ง, ความเหมาะสมในการติดตั้ง, ขนาดการติดตั้ง, และพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า

ราคาโซล่าเซลล์ 100kw?

ติดตั้งโซล่าเซลล์ 100 kW ราคา 30 บาท/Watt ซึ่งค่าติดตั้งจะเท่ากับ 3 ล้านบาท

ระยะเวลาคืนทุนโซล่าเซลล์ 100kw?

โดยทั่วไปการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์จะมีระยะคืนทุนเฉลี่ยที่ 6-10 ปี

การลงทุนในโซล่าเซลล์ 100kw?

การลงทุนในโซล่าเซลล์ 100 kW สามารถเน้นเลือกโซล่าเซลล์ที่มีคุณภาพดีเพื่อให้ระบบเซลล์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

BOI ช่วยยกเว้นภาษีโซล่าเซลล์ 100kw?

โดยการขอรับสิทธิยกเว้นภาษีตามเงื่อนไขของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (BOI) ลูกค้าสามารถขอยกเว้นภาษีได้ถึง 50%

ค่าทดแทนจากการใช้โซล่าเซลล์ 100kw?

โซล่าเซลล์ 100 kW สามารถทดแทนการใช้งานไฟฟ้าปกติได้ และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานไฟฟ้ารายเดือน

ข้อดีและข้อเสียของโซล่าเซลล์ 100kw?

โซล่าเซลล์ 100 kW มีข้อดีคือ ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้ารายเดือนและมีความสามารถในการทดแทนการใช้งานไฟฟ้าปกติ แต่ข้อเสียคือ ต้องการพื้นที่ติดตั้งที่มากกว่าระบบโซล่าเซลล์ขนาดเล็ก

เอกสารและการรับรองที่เกี่ยวข้องกับโซล่าเซลล์ 100kw?

เอกสารและการรับรองที่เกี่ยวข้องกับโซล่าเซลล์ 100 kW รวมถึงแผนที่การติดตั้งและรายละเอียดของการติดตั้ง

สรุปโซล่าเซลล์ 100kw?

โซล่าเซลล์ 100 kW เป็นการลงทุนในพลังงานทดแทนที่มีค่าความประหยัดสูงและสามารถทดแทนการใช้งานไฟฟ้าปกติได้ แต่ต้องพิจารณาตรงกับความเหมาะสมและพื้นที่สำหรับการติดตั้ง

ลิงก์ที่มา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *