โซล่าเซลล์ รับติดตั้งโซล่าเซลล์ ทั่วประเทศ

จำหน่ายและติดตั้ง อุปกรณ์โซล่าเซลล์

Opening Hour
 ติดต่อได้ตลอด 24 hr

Hotline
095-529-4569

โซล่าเซลล์ 5 kw ราคา – ติดตั้งและประหยัดพลังงาน

โซล่าเซลล์ 5 kw ราคา

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นที่นิยมในปัจจุบันเนื่องจากการติดตั้งโซล่าเซลล์สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมากโดยเฉพาะในบ้านพักอาศัย

หากคุณกำลังมองหาโซล่าเซลล์ 5 kw ที่ราคาที่เหมาะสมและประหยัด คุณจะเจอราคาติดตั้งที่ราคาประหยัดมาก โดยราคาประมาณ 25-40 บาท/Wp สำหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์บนบ้านพักอาศัยของคุณ

สิ่งที่ควรจำ:

 • โซล่าเซลล์ขนาด 5 kw สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมาก
 • ราคาติดตั้งโซล่าเซลล์ 5 kw อยู่ในช่วงประมาณ 25-40 บาท/Wp
 • การติดตั้งโซล่าเซลล์บนบ้านพักอาศัยมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
 • การติดตั้งโซล่าเซลล์ควรได้รับการรับประกันหลังติดตั้ง
 • โซล่าเซลล์ออนกริด 5 kw ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

8 ข้อที่ทำให้ราคาการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แตกต่างกัน

การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไม่เพียงแค่เรื่องของราคาเท่านั้น มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อการขายและการติดตั้ง ดังนั้นเราจะพูดถึง 8 ข้อที่ทำให้ราคาการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แตกต่างกัน ซึ่งควรพิจารณาในการเลือกค่าบริการดังกล่าว:

 1. สเป็คของอุปกรณ์ที่ติดตั้ง: อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบโซล่าเซลล์มีคุณภาพและสเปคต่างกันไป เช่น แผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ ระบบจ่ายไฟ ฯลฯ สเปคที่ดีกว่าอาจมีราคาสูงขึ้น
 2. ระบบเป็น 1 เฟสหรือ 3 เฟส: ระบบโซล่าเซลล์สามารถติดตั้งได้ในรูปแบบของการเชื่อมต่อ 1 เฟสหรือ 3 เฟส ระบบ 3 เฟสมักจะมีราคาสูงกว่าระบบ 1 เฟส
 3. การขออนุญาตหรือไม่: การขออนุญาตติดตั้งระบบโซล่าเซลล์อาจจำเป็นตามกฎหมาย การขออนุญาตหรือไม่สามารถส่งผลต่อราคาและขั้นตอนการติดตั้ง
 4. การรับประกันหลังติดตั้ง: บริษัทผู้ให้บริการชั้นนำมักจะมีการรับประกันหลังติดตั้ง การรับประกันที่ยาวนานอาจส่งผลให้มีค่าติดตั้งที่สูงกว่า
 5. คุณภาพการติดตั้ง: คุณภาพการติดตั้งของระบบโซล่าเซลล์มีผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของระบบ เลือกบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการติดตั้ง
 6. ลักษณะการติดตั้ง: รูปแบบการติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่ซับซ้อนหรือที่ยากต่อการเข้าถึงสามารถมีค่าติดตั้งที่สูงกว่า
 7. ระยะสายไฟ: ระยะทางระหว่างโซล่าเซลล์และจุดที่ต้องนำไฟเข้าบ้านช่วงภาคนอกระบบ (ออฟกริด) สามารถส่งผลให้มีค่าติดตั้งสูงขึ้น
 8. ระยะการเดินทางของผู้ติดตั้ง: หากต้องการติดตั้งในพื้นที่ห่างไกลหรืออยู่ในพื้นที่ที่เดินทางยาก อาจมีค่าติดตั้งสูงกว่า

ระบบโซล่าเซลล์ 5Kw ออนกริด คืออะไร?

ระบบโซล่าเซลล์ 5Kw ออนกริดเป็นระบบที่เชื่อมต่อกับสายไฟภายในบ้าน โดยใช้พลังงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง ระบบนี้มีข้อดีที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เพื่อสะสมพลังงาน ซึ่งทำให้เราสามารถลดค่าไฟที่ใช้ในบ้านเวลากลางวันได้อย่างสบายๆ

ด้วยระบบออนกริดที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ คุณสามารถใช้พลังงานได้ตลอดเวลา เมื่อการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์เกินความต้องการของบ้าน พลังงานเหล surplus ที่สร้างขึ้นจะถูกส่งกลับไปยังระบบการไฟฟ้าภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง ทำให้คุณสามารถขายพลังงานที่เกินความต้องการกลับไปยังพื้นที่ให้บริการได้

นอกจากนี้ การใช้ระบบออนกริดยังช่วยลดการใช้พลังงานจากระบบการไฟฟ้าภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงที่ใช้พลังงานหมดไปในเวลากลางวัน เนื่องจากเมื่อใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์แทนแหล่งพลังงานอื่น ระบบการไฟฟ้าดังกล่าวก็จะใช้พลังงานน้อยลง ทำให้ได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายและสิ่งแวดล้อม

โซล่าเซลล์ คืออะไร? โซล่าเซลล์ 5Kw ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้าง

โซล่าเซลล์เป็นเทคโนโลยีที่ใช้แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า เซลล์โซล่าเซลล์จะแปลงพลังงานที่ได้รับจากแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าได้ ในกรณีของโซล่าเซลล์ 5Kw ไฟฟ้าที่ผลิตจะสามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในบ้าน

โดยตรงที่สุด ให้คุณสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ 5Kw ได้ในขณะที่มีแสงอาทิตย์ที่เพียงพอ ซึ่งรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปในบ้าน อาทิเช่น โคมไฟ แอร์ ตู้เย็น และเครื่องทำน้ำอุ่น

โซล่าเซลล์ 5Kw

เครื่องใช้ไฟฟ้า ความต้องการพลังงาน
โคมไฟ ต่อเนื่อง
แอร์ 15-20 กระแส
ตู้เย็น 2-3 กระแส
เครื่องทำน้ำอุ่น 5-7 กระแส

สามารถใช้ระบบโซล่าเซลล์ 5Kw เพื่อประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โซล่าเซลล์ควรมีขนาดที่เหมาะสมเพื่อรองรับการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

โซล่าเซลล์ 5Kw ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกประเภท

โซล่าเซลล์ 5Kw เป็นระบบสร้างไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่มีความพร้อมที่จะใช้งานได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในทุกประเภท จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กน้อยหรือใหญ่ ประยุกต์ใช้กับบ้านพักอาศัยหรือสถานที่การค้าหรืออุตสาหกรรม ระบบโซล่าเซลล์ 5Kw จะให้พลังงานที่เพียงพอต่อความต้องการของเครื่องใช้ไฟฟ้าและสามารถผลิตไฟฟ้าบ้านได้ในปีหนึ่ง

ระบบโซล่าเซลล์มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน โดยสามารถเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าภายในบ้านได้เลย ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่เสริม ทำให้เราสามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าไฟที่ใช้ในบ้านในช่วงเวลากลางวัน

การใช้งานโซล่าเซลล์ 5Kw กับเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีข้อจำกัด สามารถใช้กับทุกประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว เครื่องเสียง โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ ทำให้คุณสามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ปกติตลอดเวลาโดยไม่ต้องกังวลเรื่องพลังงานไฟฟ้าที่ใช้

ติดโซล่าเซลล์บ้าน ขนาดติดตั้งโซล่าเซลล์ 5 kw ราคาพร้อมใช้งาน

ในการติดตั้งโซล่าเซลล์บ้าน ขนาดติดตั้งโซล่าเซลล์ 5 kw ราคาพร้อมใช้งานสำคัญอย่างมาก เว้นระยะเวลารองรับระบบการไฟฟ้าที่แม่นยำและราคาที่คุ้มค่า

โซล่าเซลล์ 5 kw เป็นขนาดที่เหมาะสมสำหรับบ้านอาศัยขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง พอดีกับการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่เหมาะสมและรองรับพลังงานที่ผลิตจากโซล่าเซลล์ได้ดี

โดยทั่วไปแล้วราคาโซล่าเซลล์บ้าน ขนาดติดตั้งโซล่าเซลล์ 5 kw จะมีราคาประมาณ 25,000 – 40,000 บาทต่อกิโลวัตต์ (บาท/Wp) ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง

ติดโซล่าเซลล์บ้าน ขนาดติดตั้งโซล่าเซลล์ 5 kw

จำนวนแผงโซล่าเซลล์สำหรับการติดโซล่าเซลล์บ้าน ขนาด 5kw

ในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บ้านขนาด 5kw จำเป็นต้องใช้แผงโซล่าเซลล์เพื่อเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ จำนวนแผงโซล่าเซลล์ที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับปริมาณพลังงานที่ต้องการผลิต และประสิทธิภาพของแต่ละแผง

ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดแผงโซล่าเซลล์กับพลังงานที่ผลิตได้คือ แผงโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่กว่าจะสามารถผลิตพลังงานได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาจำนวนที่เหมาะสมและเหมาะสมกับพื้นที่ที่มีอยู่ในบ้าน

เช่น สำหรับระบบโซล่าเซลล์ 5kw โดยปกติแผงโซล่าเซลล์ขนาดประมาณ 1 ชิ้นจะมีความกว้างประมาณ 1.6 เมตร และความยาวประมาณ 1 เมตร

ดังนั้น การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บ้าน ขนาด 5kw อาจใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาดประมาณ 5-7 แผง ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและความต้องการใช้งานของบ้านและผู้ใช้งาน

ติดโซล่าเซลล์บ้าน 5 kw ผลิตไฟฟ้าได้กี่หน่วย

การติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านขนาด 5 kw สามารถผลิตไฟฟ้าได้หลายหน่วยต่อวัน จำนวนหน่วยที่ผลิตขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อม แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับ และระดับความเร็วลม รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ในตารางด้านล่าง

สภาพแวดล้อม แรงดันไฟฟ้า (V) ระดับความเร็วลม (m/s) ผลิตไฟฟ้าต่อวัน (หน่วย)
สวนหลังบ้าน 220 5 20
ภาคกลาง 240 6 25
ชายฝั่งทะเล 230 7 30

จากตารางข้างต้น เราสามารถเห็นได้ว่า โซล่าเซลล์บ้านขนาด 5 kw สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ เช่น สวนหลังบ้าน ภาคกลาง และชายฝั่งทะเล แต่จำนวนหน่วยที่ผลิตอาจแตกต่างกันออกไป ตามแรงดันไฟฟ้าและระดับความเร็วลมที่มีอยู่

ติดโซล่าเซลล์บ้านขนาด 5 kw จะช่วยลดค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายในระยะยาว และเป็นการลงทุนที่มีประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานและลดการใช้แหล่งพลังงานที่มาจากหมั่นเพื่ออนุบาลได้

พื้นที่สำหรับติดโซล่าเซลล์บ้าน ขนาด 5kW

เมื่อต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้าน ขนาด 5kW ก็จะต้องคำนึงถึงพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับติดตั้งด้วย

โซล่าเซลล์ ขนาด 5kW จะต้องใช้พื้นที่ที่เพียงพอที่จะรองรับแผงโซล่าเซลล์พอสมควร โดยคำนึงถึงขนาดของแผงโซล่าเซลล์และจำนวนที่ต้องติดตั้ง

หากคุณไม่มีพื้นที่หลังคาที่เพียงพอสำหรับติดตั้ง คุณอาจต้องพิจารณาใช้พื้นที่ที่ตั้งของบ้าน หรือพื้นที่ว่างรอบบ้านเพื่อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ได้

อีกทั้งควรคำนึงถึงทิศทางการติดตั้ง ซึ่งควรเอียงไปทางใต้เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดจากแสงอาทิตย์

ที่ผมแนะนำคือควรเลือกพื้นที่ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา หรือในบางกรณีให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่ตั้งของบ้าน ซึ่งสามารถใช้เพื่อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด

อย่าลืมคำนึงถึงทิศทางการติดตั้งเพื่อให้โซล่าเซลล์ได้รับแสงอาทิตย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สรุป

จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ สรุปได้ว่า โซล่าเซลล์ 5 kw ราคาประหยัดและสามารถติดตั้งได้สำหรับบ้านพักอาศัย โดยอ้างอิงราคาการติดตั้งประมาณ 25-40 บาท/Wp

คุณลักษณะของการติดตั้งและลักษณะสายไฟ รวมถึงระยะการเดินทางของผู้ติดตั้ง สามารถส่งผลต่อราคาการติดตั้งโซล่าเซลล์ได้เช่นกัน

ระบบโซล่าเซลล์ 5Kw ออนกริดนั้นเป็นระบบที่เชื่อมต่อกับสายไฟภายในบ้านและใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลากหลายประเภท โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ในขณะที่โซล่าเซลล์ 5Kw สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท

กลุ่มแผงโซล่าเซลล์ที่สามารถติดตั้งได้สำหรับโซล่าเซลล์บ้านขนาด 5kw ได้แก่ มีคุณภาพ พร้อมใช้งานโดยผู้ติดตั้งที่มีความเชี่ยวชาญ

FAQ

หากต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์ 5 kW ในบ้านโดยเฉลี่ย ราคาประมาณกี่บาท?

ราคาการติดตั้งโซล่าเซลล์ 5 kW ในบ้านพักอาศัยประมาณ 25,000-40,000 บาทต่อโวลต์พลังงาน (Wp) โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สเป็กของอุปกรณ์ที่ติดตั้ง ระบบการเชื่อมต่อที่ใช้เป็น 1 เฟสหรือ 3 เฟส การขออนุญาตในเขตและระยะเวลาในการรับประกันหลังติดตั้ง คุณภาพและลักษณะการติดตั้ง เทคนิคการติดตั้งระยะสายไฟ และระยะการเดินทางของผู้ติดตั้ง การคำนวณแผงโซล่าเซลล์ที่จำเป็นจะขึ้นอยู่กับอัตรารับประทานของผู้ใช้และระดับพลังงานที่มีในพื้นที่นั้นๆ

โซล่าเซลล์ 5 kW แบบออนกริดคืออะไร?

ระบบโซล่าเซลล์ 5 kW แบบออนกริดคือระบบสามารถเชื่อมต่อกับสายไฟภายในบ้านที่เราใช้อยู่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง ระบบนี้ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงาน ทำให้เราสามารถลดค่าไฟฟ้าที่ใช้ได้ในช่วงเวลากลางวัน

ระบบโซล่าเซลล์ 5 kW ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้าง?

ระบบโซล่าเซลล์ 5 kW สามารถใช้งานได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท เช่น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า เตารีด ตู้เย็น และอื่นๆ โดยขึ้นอยู่กับการใช้งานอาจมีการติดตั้งระบบเพิ่มเติม เช่น อินเวอร์เตอร์และระบบจ่ายไฟ

สำหรับระบบติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านขนาด 5 kW สามารถผลิตไฟฟ้าได้กี่หน่วย?

ระบบโซล่าเซลล์บ้านขนาด 5 kW สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 20-25 หน่วยต่อวัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น พื้นที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ตำแหน่งติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่ดีที่สุด และอัตรารับประทานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

ในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บ้านขนาด 5 kW จำเป็นต้องใช้พื้นที่เท่าไร?

การติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านขนาด 5 kW จำเป็นต้องใช้พื้นที่ประมาณ 25-30 ตารางเมตร แต่ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของอาคาร โดยลักษณะที่ดีที่สุดคือ ทิศทางการตกแต่งที่กันแดดและติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในทิศทางที่เหมาะสมในการเพิ่มอัตรารับประทานของแผงโซล่าเซลล์

ลิงก์ที่มา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *