โซล่าเซลล์ รับติดตั้งโซล่าเซลล์ ทั่วประเทศ

จำหน่ายและติดตั้ง อุปกรณ์โซล่าเซลล์

Opening Hour
ติดต่อได้ตลอด 24 hr
Hotline
095-529-4569

โซล่าเซลล์กับเทคโนโลยีประหยัดเงินจากการใช้พลังงาน

โซล่าเซลล์ Solar Cell โซล่าเซลล์กับเทคโนโลยีประหยัดเงินจากการใช้พลังงาน

โซล่าเซลล์หรือเซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้สารกึ่งตัวนำเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าตรง (Direct Current) ซึ่งทำให้เราสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าที่สร้างขึ้นได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้งานในภายหลังได้อีกด้วย ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจที่ทำให้ผู้คนในทุกกลุ่มเห็นประโยชน์ของระบบโซล่าเซลล์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ผู้สร้างอาคารที่พักอาศัยหรือสำนักงาน เป็นต้น

ประโยชน์สำคัญของแผงโซล่าเซลล์

การติดตั้งโซล่าเซลล์สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยทันทีหรือเก็บพลังงานไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้งานภายหลังได้เช่นเดียวกัน ผู้ประกอบการมักติดตั้งโซล่าเซลล์ในโรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน ระบบโซล่าเซลล์ช่วยประหยัดพลังงานและไม่สร้างมลพิษทางอากาศที่อาจเกิดจากการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ ระบบโซล่าเซลล์สามารถใช้งานได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยตรง ซึ่งเป็นพลังงานแสงที่ไม่มีวันหมด นอกจากนี้ การติดตั้งโซล่าเซลล์เป็นการลงทุนระยะยาวและสามารถเลือกราคาที่เหมาะสมได้ เนื่องจากในปัจจุบันมีตลาดโซล่าเซลล์รูฟท็อปที่มีราคาต่ำและมีคุณภาพมากมาย คุณสามารถปรึกษาหรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่นี่

การผลิตไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์

  • โซล่าเซลล์แบบออนกริด (On-grid System) หรือระบบโซล่ารูฟท็อป (Solar Rooftop system) เป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ที่ได้ทำการเชื่อมต่อกับระบบการไฟฟ้านครหลวงหรือระบบการไฟฟ้าภูมิภาค จุดประสงค์หลักคือการขายไฟฟ้าคืน นำมาซึ่งการลดค่าใช้จ่ายของการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันได้ สามารถติดตั้งโซล่ารูฟท็อปราคาถูกและมีคุณภาพมากมายในท้องตลาด การติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปจำนวนมากอาจเป็นประโยชน์ที่ดี เพราะอาจทำให้เกิดเหตุการณ์ใช้ไฟฟ้าฟรีขึ้นได้
  • โซล่าเซลล์แบบออฟกริด (Off-grid System) เป็นระบบโซล่าเซลล์ที่มีการเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ (Off-grid Solar Grid Connect System) หมายความว่าระบบโซล่าเซลล์แบบนี้ไม่มีการเชื่อมต่อกับระบบการไฟฟ้านครหลวงหรือระบบการไฟฟ้าภูมิภาค แต่เป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เองและมีโหลดการใช้งานย่อย สามารถเลือกโหลดที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าได้ เช่นไฟฟ้ากระแสตรงหรือไฟฟ้ากระแสสลับ
  • โซล่าเซลล์แบบไฮบริด (Hybrid System) เป็นระบบโซล่าเซลล์ที่มีการผสมผสานระหว่างออนกริดและออฟกริด พลังงานไฟฟ้าที่มาจากแผงโซล่าเซลล์สามารถนำมาใช้งานได้ทันที จากนั้นค่อยชาร์จเข้าเก็บที่แบตเตอรี่ ข้อดีของระบบนี้คือสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานขึ้นได้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *