โซล่าเซลล์ รับติดตั้งโซล่าเซลล์ ทั่วประเทศ

จำหน่ายและติดตั้ง อุปกรณ์โซล่าเซลล์

Opening Hour
ติดต่อได้ตลอด 24 hr
Hotline
095-529-4569

โซลาร์เซลล์คุณภาพ รับติดตั้งโซล่าเซลล์ ราคาพิเศษ

รับติดตั้งโซล่าเซลล์ ราคา

โซลาร์เซลล์เป็นนวัตกรรมด้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้า โดยใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริการรับติดตั้งโซล่าเซลล์ให้คำปรึกษาโซล่าเซลล์ราคาถูกและคุณภาพสูง โดยมีราคาโดยประมาณจาก Factual data ที่ได้รับมา source ต่างๆ โดยมีการติดตั้งโซล่าเซลล์รูปแบบครบวงจรตามมาตรฐานทั้งสากล ซึ่งได้รับการออกแบบและติดตั้งโดยทีมงานและวิศกรเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้มั่นใจได้ว่าการติดตั้งจะเป็นไปอย่างมืออาชีพ ราคาโซล่าเซลล์และการติดตั้งขึ้นอยู่กับขนาดของระบบ สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ 2,000-7,000 บาท ซึ่งเมื่อถึงจุดคุ้มทุนใช้เวลาประมาณ 3-7 ปี โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งที่ได้รับมาตรฐานตามที่การไฟฟ้ากำหนด และให้บริการตรวจสอบและดูแลระบบตลอดการใช้งาน

สิ่งที่ควรจำ

 • โซลาร์เซลล์เป็นการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตไฟฟ้า
 • บริการรับติดตั้งโซล่าเซลล์มีคำปรึกษาและความเชี่ยวชาญในราคาที่เหมาะสม
 • ค่าไฟฟ้าประหยัดต่อเดือนสามารถประมาณได้ก่อนการติดตั้ง
 • อุปกรณ์ติดตั้งต้องมีมาตรฐานป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
 • ระบบติดตามและดูแลการใช้งานโซล่าเซลล์

รับติดตั้งโซล่าเซลล์ แบบครบวงจร

การรับติดตั้งโซล่าเซลล์แบบครบวงจรนั้นได้รับความนิยมเนื่องจากสามารถรับประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างครบถ้วน โดยมีทีมงานและวิศกรเฉพาะทางที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี รับทำการออกแบบและติดตั้ง Solar Cell ทุกระบบ ออนกริด ออฟกริด และไฮบริด โดยใช้อุปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานตามที่การไฟฟ้ากำหนด ค่าติดตั้งของโซล่าเซลล์ขึ้นอยู่กับขนาดของระบบ ซึ่งราคาเริ่มต้นจาก 190,000 บาท สำหรับระบบขนาด 5kW

ยานพาหนะที่รับติดตั้งโซล่าเซลล์ได้

ระบบที่ติดตั้ง รายละเอียด
ออนกริด ระบบออนกริดใช้ในที่ที่มีการไฟฟ้าสะดวกและระบบไฟฟ้าหลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อระบบโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าเกินที่ใช้งานจะส่งค่าไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจำหน่ายและผูกต่อกับการใช้ไฟฟ้า
ออฟกริด ระบบออฟกริดใช้ในที่ที่ไม่มีการไฟฟ้าสะดวกหรือไม่มีการใช้ไฟฟ้าจากระบบจำหน่าย จึงจำเป็นต้องบริโภคไฟฟ้าที่ระบบโซล่าเซลล์ผลิตขึ้นโดยตรง และใช้กับอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าภายในบ้านหรืออาคาร
ไฮบริด ระบบไฮบริดเป็นการรวมกันระหว่างระบบออนกริดและออฟกริด ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ทั้งที่ผลิตจากโซล่าเซลล์และจากระบบไฟฟ้าจำหน่าย

*ราคาติดตั้งของโซล่าเซลล์ขึ้นอยู่กับขนาดของระบบ

Solar Rooftop ระบบ On-Grid

ระบบ Solar Rooftop แบบ On-Grid เป็นระบบที่ใช้กับบ้านอยู่อาศัย สำนักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นมาตรฐาน MEA ด้วยผ่านมาตรฐานการไฟฟ้า โดยระบบนี้สามารถขออนุญาตขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้ การติดตั้งโซล่าเซลล์แบบครบวงจรนี้ได้รับความนิยมมากกว่า 100 หลังทั่วประเทศไทย

ประโยชน์ของระบบ Solar Rooftop On-Grid คุณสมบัติ
1. ประหยัดค่าไฟฟ้า ระบบ Solar Rooftop On-Grid ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหลัก ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้มาก
2. รับข้อกำหนดมาตรฐาน การติดตั้งโซล่าเซลล์แบบครบวงจรนี้เป็นมาตรฐานภายใต้ MEA และมาตรฐานการไฟฟ้า ทำให้ได้ความเชื่อถือและคุณภาพที่ดี
3. ประหยัดพื้นที่ โซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคา ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งและใช้ที่อยู่อาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตั้งระบบ Solar Rooftop แบบ On-Grid เหมาะสำหรับบริษัทที่มีพื้นที่หลังคากว้างพอสมควรและต้องการประหยัดค่าไฟฟ้าในระยะยาว ราคาติดตั้งขึ้นอยู่กับขนาดของระบบและอุปกรณ์ที่ใช้

กำลังไฟฟ้าของระบบโซล่าเซลล์

ระบบโซล่าเซลล์สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้ตามขนาดและกำลังที่กำหนด แต่ละขนาดสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณเดือนละ 2,000-7,000 บาท แบ่งตามขนาดของระบบที่ติดตั้ง โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทำให้สามารถได้กำลังไฟฟ้าใช้งานในตอนกลางวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการใช้งานนี้ยังช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้า และช่วยสร้างกำไรให้กับผู้ใช้งานหลังจากจุดคุ้มทุน

โซล่าเซลล์ราคาประสิทธิภาพ

โซล่าเซลล์เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมในการผลิตพลังงานสะอาดและประหยัดค่าไฟฟ้า โดยการใช้แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหลัก และสนับสนุนการสร้างบ้านเขียนด้วยมหากษัตริย์

ประโยชน์ของกำลังไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์

 • ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า
 • เป็นพลังงานสะอาดและมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • สร้างกำไรให้กับผู้ใช้งาน
 • ลดการใช้งานพลังงานที่มาจากแหล่งพลังงานที่ไม่สะอาด
 • ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมัน

กำลังไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้

 1. ขนาดระบบโซล่าเซลล์ 5 kW: ประมาณ 2,000-3,500 บาทต่อเดือน
 2. ขนาดระบบโซล่าเซลล์ 10 kW: ประมาณ 4,500-7,000 บาทต่อเดือน

การใช้การไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์ให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรติดตั้งระบบที่สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าในเวลารู้จักว่ามีอัตราการใช้งานไฟฟ้าสูงสุด เช่นในช่วงกลางวัน โดยระบบโซล่าเซลล์ออฟกริดจะผลิตกำลังไฟฟ้ามากที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว

ข้อควรคิดก่อนจะติดตั้งโซล่าเซลล์

ก่อนจะติดตั้งโซล่าเซลล์ควรคิดให้ดีว่าอยากใช้ระบบใดออกแบบระบบ และเลือกตั้งแต่แบบออนกริด ออฟกริด หรือไฮบริด โดยแต่ละระบบจะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป

 • ระบบโซล่าเซลล์ออนกริดเป็นระบบที่เชื่อมต่อกับกระแสไฟฟ้าของบ้านหรืออาคารแบบตรงที่สุด และสามารถขายพลังงานที่เห surplusiddศษได้ถึงกับหน่วยเก็บเงินได้ ซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดเนื่องจากคืนเงินได้จากการขายไฟให้กับการไฟฟ้า
 • ระบบโซล่าเซลล์ออฟกริดเป็นระบบที่ไม่ติดต่อกับกระแสไฟฟ้าของบ้านหรืออาคารโดยตรง ความเป็นอิสระจึงสูงขึ้นในการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ แต่จะไม่สามารถประกอบการใช้งานได้หากไม่มีระบบจัดเก็บพลังงานหรือระบบจัดการพลังงานเชื่อมต่อ
 • ระบบโซล่าเซลล์ไฮบริดคือการรวมระบบโซล่าเซลล์ออนกริดและออฟกริดเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในกลางวันหรือในช่วงกลางคืนได้ต่อเนื่อง และยังสามารถขายพลังงานที่เห surplusiddศษกลับไปยังเครือข่ายไฟฟ้าได้

ควรพิจารณาจากการใช้งานไฟฟ้าในแต่ละวัน เพื่อให้เลือกระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมกับการใช้งานและสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากที่สุด

การติดตั้งโซล่าเซลล์ถือเป็นการลงทุนในระยะยาว เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นอิสระในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ดังนั้นการคิดและเลือกตั้งระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญก่อนติดตั้ง

จุดคุ้มทุนการติดตั้งโซล่าเซลล์

การติดตั้งโซล่าเซลล์เป็นการลงทุนที่มีความสำคัญอย่างมากเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในค่าไฟฟ้าในระยะยาว โดยการคำนวณค่าติดตั้งโซล่าเซลล์และค่าใช้จ่ายในการใช้งานค่าไฟรายเดือน สามารถหาค่าจุดคุ้มทุนของการติดตั้งโซล่าเซลล์ได้

จุดคุ้มทุนของการติดตั้งโซล่าเซลล์คือปีที่ต้องใช้เวลาในการคืนทุนค่าติดตั้งโซล่าเซลล์ โดยคำนวณค่าไฟรายเดือนแล้วหารด้วยค่าติดตั้งที่เสียในการติดตั้ง หากได้ปีที่เรียบเรียงคือ 3-7 ปี แสดงให้เห็นว่าการติดตั้งโซล่าเซลล์มีความคุ้มค่าและเป็นการลงทุนที่ดี

อีกวิธีหนึ่งในการคำนวณค่าติดตั้งที่คุ้มค่าคือการเสนอราคาค่าติดตั้งอย่างละเอียด โดยจะสามารถดูคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับราคาโซล่าเซลล์และบริการติดตั้ง เพื่อให้คุ้นเคยและเข้าใจได้ว่าการติดตั้งเหมาะสมและคุ้มค่าในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ขนาดระบบ ค่าติดตั้ง (บาท)
5kW 190,000 – 210,000
10kW 300,000

รับติดตั้งโซล่าเซลล์ ราคา และบริการติดตั้งอย่างมืออาชีพ

ปริมาณไฟที่ใช้ต่อวัน

การรู้ปริมาณไฟที่ใช้ต่อวันของบ้านหรืออาคารจะช่วยให้สามารถเลือกระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้ไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนและช่วยให้ได้ทุนค่าติดตั้งคืนเร็วขึ้น

ในการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ เราควรทราบปริมาณไฟที่ใช้ในแต่ละวัน เพื่อให้สามารถดูและเลือกระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะสม และสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การประเมินปริมาณไฟที่ใช้ต่อวันสามารถทำได้โดยการตรวจสอบบิลค่าไฟฟ้าในช่วง 1 เดือนหรือมากกว่า หากไม่มีบิลค่าไฟฟ้า สามารถใช้ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ และคำนวณปริมาณไฟที่ใช้ในแต่ละวันได้

ตัวอย่างปริมาณไฟที่ใช้ต่อวัน

ลำดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า ปริมาณไฟที่ใช้ต่อวัน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
1 เครื่องปรับอากาศ (แอร์) 10
2 ไฟห้องน้ำ 1
3 เครื่องซักผ้า 2
4 ไฟหน้าบ้าน 1
5 เครื่องทำน้ำอุ่น 3

จากตารางตัวอย่างปริมาณไฟที่ใช้ต่อวัน เราสามารถคำนวณปริมาณไฟที่ใช้ของบ้านหรืออาคารเราได้ โดยรวมค่ากิโลวัตต์-ชั่วโมงทั้งหมด จากนั้นสามารถใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมกับการใช้พลังงานในวันหนึ่งสามารถประหยัดไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ติดตรงไหนของบ้าน

การติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารเป็นที่นิยมเนื่องจากสามารถประหยัดพื้นที่และได้รับแสงแดดมากที่สุด เพื่อให้โซล่าเซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังป้องกันแผงโซล่าเซลล์จากรบกวนภายนอกได้อีกด้วย

โดยการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาจะมีข้อดีหลายอย่าง เช่น

 • ประหยัดพื้นที่: การติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาไม่ต้องใช้พื้นที่พิเศษ ทำให้ไม่มีการใช้พื้นที่เพิ่มเติมซึ่งสามารถประหยัดพื้นที่ได้
 • เลือกตำแหน่งที่เหมาะสม: โดยการติดตั้งบนหลังคา สามารถเลือกตำแหน่งที่ได้รับแสงแดดได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผลผลิตของโซล่าเซลล์มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • การปกป้องแผงโซล่าเซลล์: โดยการติดตั้งบนหลังคา จะช่วยปกป้องแผงโซล่าเซลล์จากรบกวนภายนอก เช่น ต้นไม้หรือสิ่งอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดเงาที่บังแสงแดดจากแผงโซล่าเซลล์

ดังนั้น การติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ยอดเยี่ยมในการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเรา

งบประมาณที่ใช้ในการติดตั้ง

การติดตั้งโซล่าเซลล์ขึ้นอยู่กับขนาดของระบบ ราคาติดตั้งขนาด 5kW เริ่มต้นที่ 190,000 – 210,000 บาท และขนาด 10kW เริ่มต้นที่ 300,000 บาท โดยประมาณ

ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ

โซล่าเซลล์กำลังเป็นเทรนด์ใหม่ที่ได้รับความนิยมตามสถานการณ์ของพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจที่มีความต้องการใช้พลังงานสะอาดและอยากลดต้นทุนค่าไฟฟ้าก็ได้เริ่มสนใจทางเลือกที่เน้นการติดตั้งโซล่าเซลล์แล้ว โดยมีเหตุผลหลักอยู่ที่การประหยัดค่าไฟฟ้าในระยะยาว นอกจากนั้นยังสามารถรับรองกลยุทธ์ทางธุรกิจเช่น CSR และเพิ่มช่องทางตลาดใหม่ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจให้กลายเป็นธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง

การติดตั้งโซล่าเซลล์ให้กับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม โรงงาน ที่พักอาศัยหรือสถานที่ต่างๆ ก็ให้ความสำคัญกับคุณภาพและราคาที่คุ้มค่า เพื่อให้เจ้าของธุรกิจสามารถใช้อิสระจากค่าไฟฟ้าเชื่อมต่อได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องภาระทางการเงินที่สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้พลังงานจากแหล่งอื่น

ร้านขายโซล่าเซลล์คุณภาพสูงและมีชื่อเสียงในตลาดจะมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งในเรื่องข้อมูลทางเทคนิคและการถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกค้าอย่างถูกต้อง โดยยังมีความรับผิดชอบในการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบให้ลูกค้าได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

FAQ

โซลาร์เซลล์คุณภาพมีราคาเท่าไหร่?

ราคาโซลาร์เซลล์ขึ้นอยู่กับขนาดของระบบ ราคาเริ่มต้นของระบบขนาด 5kW เริ่มต้นที่ 190,000 – 210,000 บาท และขนาด 10kW เริ่มต้นที่ 300,000 บาท โดยประมาณ.

ระบบโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งเป็นแบบไหน?

เราให้บริการติดตั้งโซล่าเซลล์แบบครบวงจร ระบบออนกริด ออฟกริด และไฮบริด โดยใช้อุปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานตามที่การไฟฟ้ากำหนด เพื่อให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานที่สูง.

ระบบ Solar Rooftop คืออะไร?

Solar Rooftop เป็นระบบโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาของบ้านหรืออาคาร ซึ่งเป็นระบบ On-Grid ที่สามารถขออนุญาตขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้ ระบบนี้ได้รับมาตรฐาน MEA และคุ้มค่าตามที่ใช้งานแบบธรรมดา.

ระบบโซล่าเซลล์สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เท่าไหร่?

ค่าไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้จะแบ่งตามขนาดของระบบที่ติดตั้ง โดยประมาณค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต่อเดือน จะอยู่ระหว่าง 2,000-7,000 บาท โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทำให้ได้กำลังไฟฟ้าใช้งานในตอนกลางวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

ช่วงบ่าย ๆ ทำไมรุ่งอกเวลานั้น?

การติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารนั้นเป็นที่นิยมเนื่องจากสามารถประหยัดพื้นที่และได้รับแสงแดดมากที่สุด เพื่อให้โซล่าเซลล์ทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังป้องกันแผงโซล่าเซลล์จากรบกวนภายนอกได้อีกด้วย.

การติดตั้งโซล่าเซลล์ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่?

งบประมาณที่ใช้ในการติดตั้งโซล่าเซลล์ขึ้นอยู่กับขนาดของระบบ ราคาโซล่าเซลล์และกำลังทำงานของโซล่าเซลล์ โดยราคาเริ่มต้นของระบบขนาด 5kW เริ่มต้นที่ 190,000 – 210,000 บาท และขนาด 10kW เริ่มต้นที่ 300,000 บาท โดยประมาณ.

ใครเป็นผู้สนับสนุนและเจ้าของธุรกิจ?

เราเป็นร้านขายและบริการติดตั้งโซล่าเซลล์ โดยมีทีมงานและวิศกรเชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปีในการออกแบบและติดตั้ง Solar Cell ทุกระบบ หากคุณมองหาโซล่าเซลล์คุณภาพและบริการที่มีราคาดีที่สุด ทางเรามีสินค้าและบริการที่คุณต้องการ.

ลิงก์ที่มา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *