โซล่าเซลล์ รับติดตั้งโซล่าเซลล์ ทั่วประเทศ

จำหน่ายและติดตั้ง อุปกรณ์โซล่าเซลล์

Opening Hour
ติดต่อได้ตลอด 24 hr
Hotline
095-529-4569

ทำไมถึงควรติดตั้งโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ Solar Cell ทำไมควรติดตั้งโซล่าเซลล์

พลังงานแสงอาทิตย์ฟรีไม่จำกัด…ไม่มีวันหมด

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มนุษยชาติสามารถใช้ได้ฟรีและไม่มีวันหมดอายุ นอกจากนี้ยังเป็นพลังงานที่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยตั้งอยู่ในพื้นที่เส้นศูนย์สูตรซึ่งเป็นเขตร้อนที่มีอุณหภูมิสูงตลอดปี สำหรับประเทศไทยเอง สภาพอากาศร้อนยิ่งขึ้นเมื่อถึงเดือนเมษายนและพฤษภาคม ที่ได้รับรังสีแสงอาทิตย์มากที่สุด สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในด้านพลังงาน การติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นทางเลือกที่เหมาะสมและตอบสนองความต้องการของคนไทยอย่างมาก

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด

แผงโซล่าเซลล์สามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรงโดยไม่สร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อนขึ้น เช่นเดียวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินหรือวิธีอื่น ดังนั้น โซล่าเซลล์ถือเป็นเทคโนโลยีที่สะอาดที่ไม่สร้างมลพิษทั้งในและนอกบ้าน และไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากการประหยัดพลังงานแล้ว ยังเป็นการรักษาโลกอีกด้วย

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ช่วยลดอุณหภูมิในบ้าน

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาของบ้านไม่เพียงแค่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านได้เท่านั้น แต่ยังเป็นการสะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยตรงเหมือนการเพิ่มชั้นหลังคาเสริม ซึ่งส่งผลให้ลดความร้อนที่เข้าสู่บ้านได้อีกด้วย จึงช่วยลดอุณหภูมิในบ้านได้ประมาณ 3-5 องศา เป็นการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศในช่วงเวลากลางวัน

เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสามารถคืนทุนในเวลาไม่กี่ปี

ความคุ้มค่าเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ปัจจัยที่มีผลต่อความคุ้มค่าของระบบรวมถึงเงินลงทุนเริ่มต้น ปริมาณพลังงานที่สามารถผลิตได้ในแต่ละวัน ปริมาณแสงอาทิตย์ที่เข้าสู่ระบบ รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตพลังงานแต่ละวัน และค่าใช้จ่ายสำหรับไฟฟ้าที่ต้องจ่ายอีกด้วย การคำนวณค่าเหล่านี้จะส่งผลให้จุดคุ้มทุนของแต่ละกรณีแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามระบบโซล่าเซลล์มีอายุการใช้งานสูงสุดถึง 25 ปี ซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว และหลังจากเกินจุดคุ้มทุน ก็จะเป็นกำไรที่ได้จากการใช้งานไฟฟ้านั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *